Hovedpersonene

Hovedpersonen i serien heter Vic Mackay og er lederen av politistyrken « Strike Team». Han er en person som ikke «tar 5 øre» for å opprettholde lov og orden, men om det er så lovlig det han holder på med, tar han ikke så veldig nøye.

Shane Vendrell er i begynnelsen av serien, den høyre hånden til Mackey. Han skyr heller ingen midler på å få folk til å lyde loven, men er selv ikke mors beste barn. Ronnie Gardocki overtar etter hvert «oppgaven» som Mackeys høyre hånd og skviser Vendrell enkelt ut.

Curtis Lemansky har en høy moral og tror gjerne at det loven sier, sånn skal man gjøre det. Dette fører til flere konflikter i gruppen og som til slutt gjør så Lemansky blir drept.

David Aceveda, vet mer enn noen andre og ønsker bare at Mackey skal forsvinne ut av politistyrken, men kan ikke få gjort noe så det skjer. Han slutter selv i politiet og blir politiker i stedet.

Claudette og Dutch er kriminalbetjenter i mordavdelingen. Deres oppgaver er å finne ut hvem som har myrdet hvem. Da Aceveda slutter, overtar Claudette jobben.

Det er også med flere andre personer, bland annet 2 stykker i gatepatruljen: Julian og Danny. Julian er homofil, men håper at det skal gå over ved hjelp av religion. På slutten av serien så blir han også med i teamet til Mackeys spesialgruppe «Strike Team».

Det er mye som er fiction i serien, men det er også mye som er tatt fra de virkelige sakene i skandalen om Rampart politidistrikt. Men for å skille ut hva som er fantasi og hva som er de reelle sakene, så må man sette seg mer inn i den virkelige historien og det kan ta lang tid. Det er ikke så mye som er åpent, men likevel så får man ett godt innblikk i hva som kunne ha skjedd og det som antagelig skjer rundt omkring i de forskjellige politidistriktene i verden.